O nadaci

Myšlenka nadačního fondu Femina vznikla v říjnu roku 2010 s cílem poskytnout všestrannou pomoc ženám, které onemocněly rakovinou prsu. Nadační fond usiluje o zvyšování informovanosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby; mimo to se však soustředí na pomoc ženám, které již chorobu zdolaly, při jejich návratu do běžného života.

Hlavním posláním nadace Femina je rozšíření kapacity kliniky a specializovaného centra a zlepšení následné péče o nemocné při rekonstrukčních operacích. Finanční prostředky z výtěžků nadačních akcí, příspěvky partnerů i drobných dárců jsou věnovány především na osvětovou činnost a na nákup implantátů, které se specificky používají právě při těchto zákrocích. Díky materiálnímu zajištění se zásadně zkracují čekací lhůty, které se dnes standardně pohybují třeba v Centru specializované péče Nemocnice Na Bulovce od dvou do tří let.

 Užitečné informace:

 Lidé za nadací

  • Ambasadoři Nadačního fondu Femina Je nám velikou ctí, že společně s námi se do boje s rakovinou prsu a s cílem šířit osvětu, zapojili i manželé Hana a Karel Heřmánkovi, kteří společně řídí pražské Divadlo bez zábradlí. Manželé, kteří vědí, co znamená partnerská opora nejen v profesionálním životě (Hana je moderátorka a ředitelka DBZ, Karel slavný český herec a […]

  • Odborný garant Plastický chirurg, který vede kliniku Esthé, a.s. a zároveň je přednostou Kliniky plastické chirurgie 1. ILK UK v Nemocnici Na Bulovce, je vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu a vedoucím Subkatedry platické chirurgie IPVZ. „Tato věcná podpora je prakticky jediný způsob, jak urychlit celý proces. Operací, které jsou běžně hrazeny státem, […]

  • MUDr. Karel Urban stál u samotného zrodu NF Femina a převzal nad ním patronát. Je primářem plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP, The International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS). Je jedním z nejúspěšnějších plastických chirurgů v oblasti […]

  • Módní návrhářka, spoluzakladatelka NF Femina, předsedkyně správní rady. „Je smutným faktem, že rakovina prsu už v dnešní době není ničím výjimečným nebo neobvyklým. Mnoho z nás se s touto chorobou setká ve svém bezprostředním okolí. Představa, že se nás podobná věc před padesátkou stejně netýká, už je také dávno pryč! Nezbývá tedy, než se tomu postavit. Podpořit ženy, […]

  • Spoluzakladatelka NF Femina, členka správní rady ….a především pacientka, která onemocněla rakovinou prsu, podstoupila veškeré chirurgické zákroky od mastektomii prsu přes rekonstrukci a reoperaci z důvodu vadných implantátů PIP.

  • Revizor Nadačního fondu Femina Pro správu a průhlednost financí si NF Femina vybral zkušeného finančního poradce, člena Komory daňových poradců ČR. Ing. Novotný je absolventem Menděleovy univerzity v Brně, kde do roku 1992 také vyučoval. Následně působil ve státní správě, od roku 1997 je daňovým poradcem.

  • Akreditovaný reprezentant NF Femina, specializující se na PR a prezentaci NF Femina pro veřejnost.

  • Foto z akcí

    dsc06773 dsc06786 dsc06849 dsc06930