MUDr. Karel Urban

MUDr. Karel Urban stál u samotného zrodu NF Femina a převzal nad ním patronát. Je primářem plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP, The International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS). Je jedním z nejúspěšnějších plastických chirurgů v oblasti rekonstrukce prsů u žen, které prodělaly mastektomii v souvislosti s nádorovým onemocněním.

  • Foto z akcí

    dsc06773 dsc06786 dsc06849 dsc06930