MUDr. Karel Urban

MUDr. Karel Urban stál u samotného zrodu NF Femina a převzal nad ním patronát. Je primářem plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce, absolventem 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, členem Společnosti plastické chirurgie ČLS JEP, Společnosti estetické chirurgie ČLS JEP, The International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (IPRAS). Je jedním z nejúspěšnějších plastických chirurgů v oblasti rekonstrukce prsů u žen, které prodělaly mastektomii v souvislosti s nádorovým onemocněním.

  • Foto z akcí

    dsc06755 dsc06827 dsc06848 dsc06913
  • ParseError thrown

    syntax error, unexpected '?', expecting end of file