Doc. MUDr. Jan Měšťák

Odborný garant

Plastický chirurg, který vede kliniku Esthé, a.s. a zároveň je přednostou Kliniky plastické chirurgie 1. ILK UK v Nemocnici Na Bulovce, je vedoucím Centra komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu a vedoucím Subkatedry platické chirurgie IPVZ.

„Tato věcná podpora je prakticky jediný způsob, jak urychlit celý proces. Operací, které jsou běžně hrazeny státem, zrealizujeme tak polovinu, než by nám naše personální a odborné kapacity dovolovaly. Prostor pro přímou finanční spoluúčast pacientek se nenabízí. Pomoc formou nákupu implantátů vidím jako maximálně efektivní. Je naším hlavním zájmem, aby se žena, která prošla strastiplnou cestou, co nejdříve opět cítila jako krásná, sebevědomá a plnohodnotná bytost,“ vysvětluje Doc. MUDr. Jan Měšťák

  • Foto z akcí

    dsc06755 dsc06801 dsc06817 dsc06904
  • ParseError thrown

    syntax error, unexpected '?', expecting end of file